Logopeda szkolny

{multithumb} {tab=Logopeda szkolny}

Marzena Sado

Kinga Dudek

Logopeda w przedszkolu i szkole zajmuje się:

  • przeprowadzaniem diagnoz logopedycznych, prowadzeniem badań przesiewowych, aby zakwalifikować dzieci/uczniów do terapii logopedycznej,
  • prowadzeniem zajęć dla uczniów,
  • konsultacjami z rodzicami, udzielaniem im porad,
  • konsultacjami z nauczycielami,
  • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające występowaniu wad wymowy,
  • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspiera nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów;
  • prowadzi ćwiczenia: rozwijające rozumienie, usprawniające percepcję słuchową, usprawniające aparat oddechowy, usprawniające fonację, ćwiczenia czynne i bierne narządów mowy, rozwijające komunikację werbalną i artykulację, rozwijające sprawność motoryczną.

{tab=Godziny przyjęć}

Godziny przyjmowania logopedy szkolnego.
Lp.dzień tygodniagodziny
1 Poniedziałek
2 Wtorek
3 Środa
4 Czwartek
5 Piątek

{/tabs}